Chính sách hạng thành viên

 

Thông tin hạng thành viên: 

 

   Member – thành viên mới đăng kí hoặc tổng số tiền mua hàng trên 3tr

 

  Silver – Tổng Số tiền mua hàng từ 3tr đến 6tr

 

  Gold – Tổng số tiền mua hàng từ 6tr đến 15tr -Nhận mã giảm 10% tổng hoá đơn khi mua hàng

 

  Diamond – Tổng giá trị mua hàng trên 15tr – Nhận mã giảm 20% tổng hoá đơn khi mua hàng