Cinnamon 8oz

SKU:SP000601
340,000₫

Mô tả

CINNAMON AMBER - HƯƠNG TÁO QUẾ xông thơm ngày lễ

Sự kế hợp ngọt dịu dể chịu: Quế cay nhẹ cùng táo đỏ và hổ phách

Size: 7.4oz - Burn time: 40hrs

Sản phẩm liên quan

 Cinnamon 8oz
 Cinnamon 8oz
 Cinnamon 8oz
 Cinnamon 8oz
 Cinnamon 8oz