Holiday Magic 26oz

SKU:SP000611
960,000₫

Mô tả

𝑩𝒊𝒈𝒔𝒊𝒛𝒆 𝑪𝒂𝒏𝒅𝒍𝒆 𝒇𝒐𝒓 𝑪𝒉𝒓𝒊𝒔𝒕𝒎𝒂𝒔 - PHIÊN BẢN GIỚI HẠN TOẢ HƯƠNG DIỆN TÍCH RỘNG

Holiday magic: Eucalyptus, Walnut, Orchid

  • 3 cotton Aroma Wicks
  • Room area: 60m2 - 100m2

Size: 26oz - Burn time: 250hrs. 

Sản phẩm liên quan

 Holiday Magic 26oz
 Holiday Magic 26oz
 Holiday Magic 26oz
 Holiday Magic 26oz