Vanilla Tonka 8oz

SKU:SP000608
340,000₫

Mô tả

Top note : Vanilla 

Mid note : Đậu tonka , gỗ bạch dương 

Base note : Xạ Hương 

Size : 8oz , Burn time : 45hrs

 Vanilla Tonka 8oz
 Vanilla Tonka 8oz
 Vanilla Tonka 8oz
 Vanilla Tonka 8oz